Gázterv érvényessége

Gázterv érvényessége 2 év. Ez pontosan azt jelenti, hogy a jóváhagyott vagy a tervező által elkészített tervdokumentációt a kiállítástól számított kettő éven belül el kell készíteni és le kell meoztatni.

gázterv érvényessége

Gázterv érvényessége – De mit is jelent ez a 2 év pontosan?

Alapvetőleg két eset van, ha készülékcsere esete forog fenn, akkor a terv készítésének dátumától számítódik a kettő év. Ha a kivitelezési munka érinti a csatlakozó vezetéket vagy a gázmérőt is, akkor pedig szolgáltatói engedélyeztetés szükséges. Ilyenkor a jóváhagyás dátumtól számítódik a kettő év.

Értelemszerűen, ha a készülékcsere hatálya alá tartozó kivitelezési munka nem készült al a határidőn belül, akkor a tervezőt kell megkérnünk, hogy a hatályos előírásoknak (https://www.vgfszaklap.hu/letoltes/itm-3-2020.pdf) megfelelően nézze át a tervet. Ilyenkor zsükséges az esetleges időközbeni előírás változásoknak megfeleltetni. Nyilván ennek van díja, mely a szükséges átalakítások mértékétől függ.

Bonyolultabb a helyzet, ha szolgáltatói engedélyeztetés történt. Ilyenkor a tervező átnézi a tervet, megfelelteti az új előírásoknak is, és újra benyújtja a földgáz szolgáltató tervfelülvizsgálati osztályára, kérvényezve az ismételt terfelülvizsgálatot. Ennek díja a szolgáltató felé nincs.

Probléma akkor lehet, ha esetleg komolyabb jogszabályi változtatás történt időközben. Hiszen ilyenkor az elkészült munkára is hatással lehet. Előfordulhat, hogy az elkészült rendszert kell átalakítanunk.

Jogszabály

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 3/2020. (I. 13.) ITM rendelete a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról.

A tervfelülvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó követelmények:

  • A kivitelezésre alkalmas tervfelülvizsgálói nyilatkozat a keltétől számított 2 évig érvényes, ha a kiviteli tervben foglaltak a műszaki-biztonsági feltételeknek a kivitelezés megkezdésének időpontjában a helyszíni adottságoknak változatlanul megfelelnek.
  • Ha az eltérés műszaki-biztonsági feltételt érint, a tervező a területi földgázelosztótól, a vezetékes PBgáz szolgáltatótól, a telephelyi szolgáltatótól, a telephelyi engedélyestől, a PB-gáz forgalmazótól – a készülékcsere kivételével – ismételt tervfelülvizsgálatot köteles kérni. Készülékcsere esetén a kiviteli tervet a tervező módosíthatja.
  • Ha a módosítás nem érint műszaki-biztonsági feltételeket, a kiviteli tervet a tervező módosíthatja, és a módosított kiviteli tervet köteles dátummal ellátni, és aláírni.
Call Now Button