Gázterv tartalma. Mit tartalmaz a gázterv. Korábban már mutattam mintát itt az oldalon, így külön nem teszek ki újabb terveket. A mintát itt tudjátok újra megnézni. Alapvetőleg a gázterv tartalma is jogszabályba van foglalva, mint minden ami gázellátás.

gázterv tartalma

Gázterv tartalom- és rajzjegyzék:

Legfontosabb: Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel, hogy a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy rendelkezik megfelelő tervezési jogosultsággal.

Műszaki leírás: a tervezett létesítmény részletes ismertetése, szilárdsági számításai, műszaki- és munkabiztonsági, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások érvényesítésének ismertetése, a létesítmény környezetbe illesztésének módja, az egyéb közművekhez való kapcsolata, a gázvezeték nyomvonalával és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi száma, címe, tulajdonosának megnevezése stb.. A kivitelezési technológia, ellenőrző vizsgálatok, korrózió védelem, hegesztési eljárás és az eljáráshoz tartozó paraméterek ismertetése, javaslat a hegesztési rendre. Nyomásszabályozó állomás telepítése esetén térvilágítás, villámvédelem, bekötőút stb. kialakításának módja, valamint a robbanásveszélyes zóna meghatározása és ismertetése.

Közmű egyeztetési jegyzőkönyvek, amennyiben szükséges.

Tervrajzok: Gázelosztó vezeték, Átnézeti helyszínrajz, 3 hónapnál nem régebbi hiteles földhivatali alaptérkép, Helyszínrajz, Hossz – szelvény, Alaprajzok és függőleges csőterv, esetleg részletrajzok, keresztszelvények és egyéb tartó és támasztó szerkezetek műszaki rajzai.

Gázterv tartalma – mikor kell gázterv?

Amennyiben át szeretnénk alakítani a gázvezeték hálózatot, vagy megszüntetni vezetékszakaszokat, akkor mindenképpen szükségünk lesz gáztervre.

  • Ha a fogyaszttói vezetékszakaszt érinti az átalakítás akkor nem kell a gáztervet engedélyeztetni, a szolgáltató nem vizsgálja felül. Ilyenkor a tervező feladata a GÁZ-MEO elkészítése is. Ez egy kicsit egyszerűbb, hiszen a szolgáltatói engedélyeztetés jellemzően 15 napja kimarad a munakfolyamatokból.
  • Ha az átalakatás a csatlakozó vezetékszakaszt is ériti akkor mindenképpen szükséges a szolgáltató bevonása a folyamatba, ilyenkor a tervet a gépész tervezőnek engedélyeztetnie kell. Ez érvényes abban aaz esetben is, ha a gázórát szeretnénk áttetetni.

Hogyan kell kikérni gáztervet?

Call Now Button