Mikor kell gáztervet készíteni? Gáztervre gyakorlatilag minden gázvezetéket érintő átalakítás során szükség van. Készülékcsere esetén lehetőség van egyszerűsített készülékcserére, ilyenkor nem kell gázterv, csak egy egyszerűsített készülékcserére feljogosított szerelőre. Ezeket a szakembereket jellemzően a szolgáltatók honlapján tudjuk megtekinteni.

Mikor kell gáztervet készíteni

De nézzük a részleteket:

Gázvezeték szakaszok:

  • a gázmérő és a gázkészülékközötti szakaszt fogyasztói vezetéknek nevezzük
  • a gázmérő előtti szakaszt (ami az utcáról köt be) csatlakozó vezetéknek nevezzük.

Ezt azért volt fontos tisztáznunk, hogy lássuk mikor milyen gáztervre van szükségünk. Tehát készülékcsere esetén nem szükséges gázterv, ha a készülék előtti elzáró a helyén marad és megfelelünk a következő feltételeknek:

  • az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű,
  • az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél,
  • a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,
  • az új készülék besorolása:
  • megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy
  • ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.

Mikor kell gáztervet készíteni? – akkor tényleg

Amennyiben át szeretnénk alakítani a gázvezeték hálózatot, vagy megszüntetni vezetékszakaszokat, akkor mindenképpen szükségünk lesz gáztervre.

  • Ha a fogyaszttói vezetékszakaszt érinti az átalakítás akkor nem kell a gáztervet engedélyeztetni, a szolgáltató nem vizsgálja felül. Ilyenkor a tervező feladata a GÁZ-MEO elkészítése is. Ez egy kicsit egyszerűbb, hiszen a szolgáltatói engedélyeztetés jellemzően 15 napja kimarad a munakfolyamatokból.
  • Ha az átalakatás a csatlakozó vezetékszakaszt is ériti akkor mindenképpen szükséges a szolgáltató bevonása a folyamatba, ilyenkor a tervet a gépész tervezőnek engedélyeztetnie kell. Ez érvényes abban aaz esetben is, ha a gázórát szeretnénk áttetetni.
Call Now Button