Gázterv minta – Hogyan néz ki egy gázterv?

Gázterv minta, hogyan néz ki a gázterv? Először is tisztázzunk pár kérdést, egyáltalán mikor van szükségünk gáztervre? Ki készíthet ilyet és hol kell jóváhagyatni? – Mivel az utóbbi időben rendkívűl sok előírás változott így próbálunk a jelenleg érvényes jogszabályok szerinti útmutatás. Amennyiben változtatni szeretnénk a hálózaton vagy elbontani esetleg bővíteni szeretnénk és egyes készülékcserék esetén lesz szükségünk gáztervre (Azért írtan egyes-t mert létezik egyszerűsített készülékcsere, erről már korábban írtam egy összefoglalót hogyan kell intézni).

Ki készítheti el a gáztervet?

A Magyar Mérnöki Kamaránál G jelű tervezői jogosultsággal rendelkező épületgépész tervező készítheti. Ha a tervező elkészítette, neki kell jóváhagyatnia az illetékes földgáz szolgáltatóval ( a hálózat üzemeltetőjével). Amennyiben az átalakítás során a meglévő mérőóra mérete (G4 – G6 – G10 – G16)) nem változik akkor a tervezőnek nem kell jóváhagyatni a tervet, saját hatáskörben intézkedhet a GÁZ MEO és a tervjóváhagyás kapcsán. www.mmk.hu

De hogyan néz ki a gázterv?

Tartalom- és rajzjegyzék

– Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel, hogy a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy rendelkezik megfelelő tervezési jogosultsággal.

– Műszaki leírás: a tervezett létesítmény részletes ismertetése, szilárdsági számításai, műszaki- és munkabiztonsági, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások érvényesítésének ismertetése, a létesítmény környezetbe illesztésének módja, az egyéb közművekhez való kapcsolata, a gázvezeték nyomvonalával és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi száma, címe, tulajdonosának megnevezése stb.. A kivitelezési technológia, ellenőrző vizsgálatok, korrózió védelem, hegesztési eljárás és az eljáráshoz tartozó paraméterek ismertetése, javaslat a hegesztési rendre. Nyomásszabályozó állomás telepítése esetén térvilágítás, villámvédelem, bekötőút stb. kialakításának módja, valamint a robbanásveszélyes zóna meghatározása és ismertetése.

– Közmű egyeztetési jegyzőkönyvek, amennyiben szükséges.

Tervrajzok:

Gázelosztó vezeték, Átnézeti helyszínrajz, 3 hónapnál nem régebbi hiteles földhivatali alaptérkép, Helyszínrajz, Hossz – szelvény, Alaprajz és függőleges csőterv

Gázterv minta – Műszaki leírás kinézete:

Alaprajz minta

Függőleges csőterv gázterv minta

gázterv minta

Call Now Button